Ahli Majlis Jawatankuasa Kerja

Ahli Majlis Jawatankuasa Kerja (MJK)
Sesi 2017 - 2020

Puan Siti Nafisah binti Mohd Nasir
 
Biro Keahlian & Kebajikan
Mentor KKUUiTM Cawangan Kelantan
  Encik Othman bin Saman

Biro Sukan & Rekreasi
Mentor KKUUiTM Cawangan Kedah

  Encik Mohammad Haffizuddin Mohd Zain

Biro Sukan & Rekreasi
Mentor KKUUiTM Cawangan Perak

  Encik Mohd Rizael Ros bin Tahir

Biro Social & Media
Mentor KKUUiTM Cawangan Johor

  Puan Hanizam Abdul Samad

Biro Insuran
Mentor KKUUiTM Cawangan Melaka

  Puan Salbiah binti Halim

Biro Latihan & Pendidikan
Mentor KKUUiTM Cawangan Terengganu

  Puan Zaharah binti Abdul Rahman

Biro Wanita
Mentor KKUUiTM Cawangan Negeri Sembilan

  Encik Mohd Nazmi bin Mohd Mukelas

Biro Latihan & Pendidikan
Mentor KKUUiTM Cawangan Pahang

  Encik Mohd Norizam bin Mohd Kaini

Biro Kenderaan & Logistic
Mentor KKUUiTM Cawangan Perlis

  Encik Shahizan bin Said

Biro Penerbitan & Infomasi
Mentor KKUUiTM Cawangan Pulau Pinang

Pautan

          

Copyright © 2018 Kesatuan Kakitangan Umum Universiti Teknologi MARA